פרטי מעבר גבול

שם מעבר גבול*
עלות אגרת מעבר
מס' האגרות המבוקש
סה"כ סכום לתשלום

פרטי משלם

שם מלא של המזמין*
מס ת"ז/דרכון*
מדינה*
כתובת מלאה*
ישוב*
מיקוד

 

דואר אלקטרוני*
מס' טלפון
מס' פקס
מועד המעבר*